Reglement

Reglement

Als u wilt mee doen aan het voetbaltoernooi dient u zich te houden aan de volgende regels:

Deelname geschiedt op eigen risico. S.J.W. Peco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermiste of gestolen goederen.

Elk team dient voor eigen tenues te zorgen. Bij gelijke tenues dient het eerst genoemde team hesjes aan te trekken die af te halen zijn bij de wedstrijdleiding.

Elk team bestaat uit 1 doelverdediger en 5 veldĀ¬spelers. Tijdens de wedstrijd mag doorlopend gewisseld worden.

Iedere wedstrijd duurt 15 minuten. Er wordt niet van speelhelft gewisseld. Het begin- en eindsignaal wordt centraal gegeven via de geluidsinstallatie. Eindsignaal van een wedstrijd is tevens het beginsignaal voor de volgende wedstrijd. Het eerst genoemde team verdedigt het doel aan de clubhuis-zijde.

De buitenspelregel is niet van toepassing. Het strafschopgebied is 7 meter van het doel over de gehele breedte van het veld. Er worden hoekschoppen genomen.

Eindigen meerdere teams in een poule gelijk dan beslist het doelsaldo, is dit ook gelijk, dan gaat het team met het meest gescoorde doelpunten verder. Is het doelsaldo gelijk dan worden er strafschoppen genomen.

Eindigen wedstrijden in de kwartfinale, halve finale of finale gelijk, dan worden er direct strafschoppen genomen.

Het nemen van strafschoppen:
– dient uit stand te worden genomen (dus zonder aanloop of stap).
– van elk team dienen door 3 verschillende spelers strafschoppen genomen te worden.
– brengt bovenstaande geen beslissing, dan dienen om en om strafschoppen te worden genomen, net zo lang tot een team mist.
Is de bal geschoten voor het eindsignaal, dan telt het eventuele doelpunt.
Wordt voor het eindsignaal een strafschop toegekend, dan dient deze nog te worden genomen.

De scheidsrechter kan bij overtredingen straftijden van 3 minuten uitdelen. Bij grove overtredingen en/of beledigingen kan een speler van het veld worden gestuurd. Wordt een speler uit het veld gestuurd, dan wordt in overleg tussen de wedstrijdleiding en de scheidsrechter besloten of hij/zij verder aan het toernooi mag deelnemen.

Wanneer een team is uitgeschakeld, mogen de spelers van dit team niet in andere teams worden ingezet.

Uitslagen worden door de scheidsrechters doorgegeven aan de wedstrijdleiding. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding.